Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.