Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол Загальних зборів акціонерів, які відбулись 29 січня 2013 року
Протокол річних Загальних зборів акціонерів, які відбулись 29.04.2013 року
Протокол річних Загальних зборів акціонерів 11.04.2014
Протокол річних Загальних зборів акціонерів 17.04.2015 року
Протокол річних Загальних зборів Товариства 15.04.2016 року
Протокол загальних зборів 27.04.2017
ПРОТОКОЛ №1/19 загальних зборiв акцiонерiв вiл 19.04.2018р.