Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Квартальний звіт за 1 квартал 2012 року
Квартальний звіт за 2 квартал 2012 року
Квартальний звіт за 3 квартал 2012 року
Квартальний звіт за 4 квартал 2012 року
Регулярна інформація. Річна інформація за 2012 рік
Квартальний звіт за 1 квартал 2013 року
Квартальний звіт за ІІ квартал 2013 року
Відомості про зміну власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства
Відомості про зміну складу посадових осіб від 11.04.2014
Річна регулярна інформація Товариства за 2013 рік
Річна регулярна інформація Товариства за 2014 рік. 30.04.2015. 21:48
Відомості про зміну складу посадових осіб від 16.09.2015 року; 17.09.15, 16:27
Річна регулярна інформація Товариства за 2015 рік, 21.04.2016
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 15.04.2016 р. (розміщено 18.04.2016 р.; 13:42:16)
Річна регулярна інформація Товариства за 2016 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про спростування розкритої недостовірної особливої інформації
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПОВІДОМЛЕННЯ про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента