Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про скликання 29.04.2013 року річних Загальних зборів акціонерів
Повідомлення про скликання 09.04.2013 року загальних зборів працівників Товариства
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.03.2014р.
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів від 17.03.2015
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 15.04.2016 р. (розміщено 09.03.2016 р.)
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 липня 2017 р.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 19 квітня 2018р/
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 29.01.2019
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 29.01.2019
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів 29.01.2019, підготовлені наглядовою радою:
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах 29.01.2019